O nás

Ordinace

Akreditovaná ordinace pro postgraduální vzdělávání lékařů v oborech:
interní kmen, kmen všeobecného praktického lékařství a specializovaný výcvik VPL

Pregraduální výuka studentů 3. LFUK v Praze (praxe v ordinaci praktického lékaře)

Tým ordinace

MUDr. Šárka Pokorná

Vzdělání:
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství, promoce 1998.

Lékařská praxe:
1998: Neurologické oddělení Nemocnice Prostějov, sekundární lékařka;
2004–2011: Interní oddělení Nemocnice Frýdlant, sekundární lékařka;
2012–2014: Oddělení následné péče Nemocnice Frýdlant, primářka + částečným úvazkem sekundární lékařka Interního oddělení NF;
2015–2016: Ordinace praktického lékaře, Podještědská poliklinika Liberec;
2015: částečným úvazkem sekundární lékařka nejprve Interního oddělení Nemocnice Frýdlant, později lékařka urgentního interního příjmu pro dospělé Krajské nemocnice Liberec;
od listopadu 2016: praktická lékařka a internistka, Frýdlant.

Pravidelně sloužím tzv. „pohotovost“: 2011–2015 jako lékařská pohotovostní služba pro dospělé v rámci ústavních služeb na interně v Nemocnici Frýdlant, od roku 2015 až dosud na Ambulanci akutní péče v Liberci a ve Frýdlantu, t. č. umístěné v areálu Krajské nemocnice Liberec.

Specializace:
2011: atestace z vnitřního lékařství;
2015: atestace ze všeobecného lékařství.

Další významné odborné licence a certifikáty:
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů (na roky 2017–2022), funkční licence pro výkon primáře v oboru vnitřní lékařství (2013–2023), absolventka základního kurzu Bazální stimulace

Odborné práce:
Případ bronchitidy s protrahovaným průběhem, Med Pro Praxi 2010; 7(2): 84-85
Neobvyklá příčina bolesti na hrudi, jako spoluautor, první autor Dr. Pavla Bernardová, V. konference ambulantních internistů, Olomouc, 2010
CHOPN, přednáška pro sestry, NF 2010
Palčivé potíže z močových cest, přednáška, Ošetřovatelský den, Frýdlant, 2012
Oddělení následné péče – strašák nebo komplexní péče?, přednáška, Ošetřovatelský den, Frýdlant, 2014

Pedagogická činnost
odborný asistent, Technická univerzita v Liberci, 2017/2018, 2018/2019: fakulta zdravotnických studií TUL

Jazyky:
angličtina B1+, B2, němčina již jen pasivně.

Mgr. Romana Vaňhová

Vzdělání:
Střední zdravotnická škola Liberec, obor zdravotní sestra, maturita 1989.
Technická univerzita v Liberci, ústav zdravotnických studií, obor ošetřovatelství – bakalářské studium 2014-2018
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zdravotně sociální Fakulta, magisterské studium v oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Praxe:
1989–1991: OÚNZ Liberec, Jesle Frýdlant, zdravotní sestra;
1993–2004: Soukromá stomatologická ambulance, zdravotní sestra;
2004–2011: Nemocnice Frýdlant, s.r.o., Interní oddělení, všeobecná sestra;
2011–2016: Nemocnice Frýdlant, s.r.o. ,Oddělení následné péče., staniční sestra;
od listopadu 2016: Praktický lékař MUDr. Šárka Pokorná, všeobecná sestra.

Specializace:
Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech – Sestra specialistka pro péči o pacienty s diabetem mellitem.

Mezinárodní certifikát:
BASISSEMINAR BASALE STIMULATION IN DER PFLEGE 2012
AUFBAUSEMINAR BASALE STIMULATION 2013

Specializační odborná stáž:
Funkční geriatrické vyšetření Praha 2016
Právní minimum pro pracovníky ve zdravotnictví 2015

Mudr. Dita Kopecká

Vzdělání:
3. Lékařská fakulta UK Praha, obor Všeobecné lékařství

Lékařská praxe:
Interna KNL (JIMP, dialýza, LDN)

Specializace:
Interní kmen

Jazyky:
angličtina B2, němčina A2